Storskogen har ingått ett nytt facilitetsavtal om 1 miljard euro

Storskogen Group AB (publ) har den 24 september 2021 ingått ett nytt, icke-säkerställt facilitetsavtal avseende en s.k. syndicated multicurrency revolving credit facility från ett internationellt banksyndikat. Kreditfaciliteten uppgår till en miljard euro och har en löptid om tre år, med en förlängningsoption om upp till ytterligare två år.

Det nya facilitetsavtalet avses ersätta Storskogens befintliga facilitetsavtal i samband med genomförandet av det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm.

”Storskogen har en stark finansiell ställning som grundar sig på goda kassaflöden i våra verksamheter. Med stöd från banksyndikatet och genom denna kreditfacilitet uppnår vi ännu bättre flexibilitet att inom ramen för vårt finansiella skuldsättningsmål fortsätta växa genom förvärv av lönsamma och välskötta företag i Sverige och våra övriga regioner”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

Det internationella banksyndikatet består av Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Swedbank, BNP Paribas, Svensk Exportkredit, Goldman Sachs, JP Morgan och NatWest. Kreditfaciliteten är föremål för sedvanliga villkor för utbetalning, däribland att det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av B-aktierna i Storskogen på Nasdaq Stockholm fullföljs.

Bankbrokers har agerat finansiell rådgivare och koordinator, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare, till Storskogen i samband med Storskogens ingående av det nya facilitetsavtalet.

För mer information, klikka här: Storskogen pressmeddelande


Default image
Fredrik Borkowski
Articles: 9